Iht. persondataloven kan det oplyses, at alle kundeoplysninger opbevares lovmæssigt løbende år + 5 år

Tømrermester Carsten Lystbæk​

7600 Struer

​© copyright 2009 | all rights reserved